BẠC HÀN
HARRIS BLOCKADE®

Liên hệ: 077.989.9694

Sản phẩm có khả năng tự trợ dung trên đồng và nhiệt độ nóng chảy thấp hơn của BLOCKADE là sự lựa chọn hoàn hảo cho các kết nối đồng.

Danh mục: