GAS CHEMOUS OPTEON™ YF ( HFO-1234 YF)

Liên hệ: 077.989.9694

Opteon ™ YF chất làm lạnh tương tự HFC-134a trong các hệ thống điều hòa không khí ô tô.

Danh mục: