ỐNG ĐỒNG HAILIANG DẠNG BÀNH (LWC)

Liên hệ: 077.989.9694

Ống đồng Hailiang dạng bành (LWC) chất lượng cao dành cho ngành nhiệt lạnh (air-conditioning and refrigerant – ARC).