Bạc hàn

Liên hệ: 077.989.9694

Hợp kim nhôm đồng A2 (GMAW / GTAW)

Danh mục: