Thermostat tủ lạnh dùng cho ngăn mát 134 (+1.5 đến +12.5)

Liên hệ: 077.989.9694

Danh mục: