THUỐC HÀN ECO SMART ® FLUX (250G)

Liên hệ: 077.989.9694

Thuốc hàn Harris Eco Smart thân thiên với môi trường dùng cho các mối nối của mọi loại hợp kim đồng.

Danh mục: