TỤ 3.5UF
(CÓ DÂY)

Liên hệ: 077.989.9694

Danh mục: